piec na pellet

Pellets 100

 

Modele [kW]: 16, 24, 32

 

Grupa kotłów z automatyczną modulacją mocy palnika opartą na technologii Fuzzy Logic 2 generacji - obniżająca ilość spalanego paliwa o ok. 20%, a także zmniejszająca zużycie energii elektrycznej. Automatycznie rozpalane kotły Pellets® 100 o mocy 16 kW, 24 kW oraz 32 kW wyznaczają nowe trendy w urządzeniach do spalania granulowanej biomasy w Polsce.

 

Kotły są przystosowane do spalania granulatu z trocin (pelet), a także po zdemontowaniu palnika: drewna, węgla, miału węglowego, zrębków i brykietu w odpowiednio dużej komorze zasypowej.

W przypadku spalania granulatów paliwo jest podawane ze zbiornika o bardzo dużej pojemności od 300 – 600 l (250 – 500 kg). Za pomocą podajnika ślimakowego i wsypywane do Palnika Platinum Bio.

Zasyp tego zbiornika w zależności od zapotrzebowania na energię pozwoli na automatyczne działanie od 7 do 30 dni (1). W palniku Platinum Bio paliwo jest automatycznie przesuwane na palenisko i automatycznie rozpalane elementem grzejnym o mocy 120 W. Podczas pracy spalone paliwo jest wypychane do bardzo dużego popielnika który należy opróżniać nawet raz na 365 dni.

 

Wymiennik kotła składa się z trzech części: komora załadowcza, komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne oraz trzecia część wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900°C przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika.

Druga część wymiennika jest podzielona na dwie części za pomocą dźwigni górno - dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo tzn. system dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) system górnego spalania paliwo niskiej kaloryczności.

Dane techniczne

PARAMETR

P100 16 kW

P100 24 kW

P100 32 kW

Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW]

4 -16

7 - 24

9.6 - 32

Metoda regulacji

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Klasa kotła wg PN-EN 303-5

3

3

3

Pojemność wodna [L]

60

65

80

Maks. ciśnienie pracy [bar]

1.5

1.5

1.5

Maks. temp. pracy [°C]

95

95

95

Ciśnienie testu [bar]

4

4

4

Ciąg kominowy [mbar]

0.15 - 0.25

0.15 - 0.25

0.15 - 0.3

Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C]

160 / 90

160 / 90

160 / 90

Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]

50

50

50

Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej /
minimalnej mocy cieplnej [kg/h]

3.0 / 0.9

4.5 / 1.8

6 / 1.8

Średnica czopucha [mm]

160

160

160

Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]

1 1/2

1 1/2

1 1/2

Zasilanie [V]

230

230

230

Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]

35

40

45

Waga

350

360

400

Pojemność zbiornika paliwa standard / opcja [L]

305 (485)

305 (485)

305 (485)

Wymiary otworu załadowczego [mm]

557x557

557x557

557x557