piec na pellet

Warmet 200 Ceramik

 

Modele [kW]: 18, 25, 32

 

To uniwersalne urządzenie centralnego ogrzewania, spalające każdy rodzaj paliwa: drewno, zrębki, słomę, węgiel, koks, miał, itp. w systemie dolnego lub górnego spalania. Warmet 200 Ceramik to linia wielopaliwowych kotłów na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym. Cechą charakterystyczną jest dolne bądź górne spalanie w zależności od spalanego paliwa. Występują w wariantach o mocy nominalnej 18 kW; 25,5 oraz 32 kW. Wymiennik kotła wykonany ze stali wysokiej jakości dostarczany od sprawdzonych polskich producentów stali posiadających certyfikaty jakości. Wymiennik został specjalnie skonstruowany, aby spalał w/w paliwa. Odpowiednio wyprofilowane kanały spalinowe tworzą trzy obiegi podwyższają efekt odbioru energii.

Wymiennik kotła składa się z trzech części:

 

 • komora załadowcza,
 • komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne,
 • trzecia część - wymiennikowa.

Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900°C i przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają 
dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika jest podzielona na dwie części za pomocą dźwigni górno - dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo tzn. system dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) system górnego spalania paliwo niskiej kaloryczności.

Przy konstruowaniu wymiennika firma kierowała się definicją 3 x t (ang. time, temperature, turbulation).

 

Komora spalania jest ukształtowana w taki sposób, że w procesie spalania uczestniczy tylko część załadowanego paliwa. Kotły mają stabilną moc, regulowaną poprzez zastosowanie elektronicznego układu sterującego podawanym powietrzem.

 

Spalanie opału


 • Najpierw następuje tzw. odgazowanie paliwa – przy ograniczonym dopływie powietrza wydzielają się lotne składniki.
 • Następnie gazy te ulegają spaleniu w komorze ceramicznej (druga część wymiennika przy udziale wysokiej temperatury oraz powietrza wtórnego,
 • Odbiór energii cieplnej w trzeciej części wymiennika i przekazanie do instalacji grzewczej.

Zalety

 • Regulator kotła. Steruje pracą dmuchawy pompą centralnego ogrzewania , pompą ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej tak , aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa, zapewnić komfort użytkowania oraz wydłużyć żywotność kotła;
 • Sterowanie pracą pompy c.o. Sterownik posiada możliwość dołączenia regulatora pokojowego co zapewnia pracę pomp c.o. tylko wtedy gdy jest ona konieczna, a więc zmniejsza się zużycie prądu elektrycznego oraz energii cieplnej.
 • Sterowanie trzecią pompą. Sterownik umożliwia sterowanie trzecią, dodatkową pompą (ogrzewanie podłogowe lub dodatkowe pomieszczenie z regulatorem pokojowym).
 • Regulacja mocy dmuchawy. Ze względu na wiele uwarunkowań, nie można jednoznacznie określić mocy dmuchawy potrzebnej do danego typu kotła Warmet 200 Ceramik. Moc ta uzależniona jest od czynników takich jak: instalacja kominowa, rodzaj i wilgotność paliwa.
 • Soft Start (miękki start). Funkcja zapewnia wydłużenie żywotności silnika dmuchawy. Jej działanie polega na stopniowym załączeniu mocy dmuchawy.
 • Priorytet ciepłej wody PCW. Bardzo luksusowa funkcja , która zapewnia utrzymanie możliwie stałej temperatury ciepłej wody użytkowej.
 • Przegrzanie kotła. W momencie gdy temperatura wody przekroczy 89°C sterownik przechodzi w tryb alarmowy i w celu jak najszybszego zmniejszenia niebezpiecznej temperatury, załącza wszystkie pompy.