piec na pellet

Warmet SDS Ceramik

 

Modele [kW]: 14, 40, 50, 70, 100

 

Warmet SDS Ceramik to uniwersalne urządzenie centralnego ogrzewania, spalające każdy rodzaj paliwa - drewno, zrębki, słomę, węgiel, koks, miał, itp. w systemie dolnego lub górnego spalania. Warmet SDS Ceramik to linia wielopaliwowych kotłów na paliwo stałe z załadunkiem ręcznym. Cechą charakterystyczną jest dolne bądź górne spalanie w zależności od spalanego paliwa. Wymiennik kotła wykonany ze stali wysokiej jakości dostarczany od sprawdzonych polskich producentów stali posiadających certyfikaty jakości. Odpowiednio wyprofilowane kanały spalinowe tworzą trzy obiegi podwyższają efekt odbioru energii.

 

Wymiennik kotła składa się z trzech części:

 

 • komora załadowcza
 • komora ceramiczna z wewnętrznym rozdziałem powietrza na pierwotne i wtórne
 • trzecia część - wymiennikowa

 

Druga i trzecia komora kotła decyduje o wysokiej sprawności. W komorze ceramicznej w temperaturze powyżej 900°C i przy udziale powietrza pierwotnego i wtórnego zostają dopalone gazy, które oddają ciepło w trzeciej części wymiennika. Druga część wymiennika jest podzielona na dwie części za pomocą dźwigni górno - dolnego spalania. Oznacza to, że w kotle można spalać dwusystemowo tzn. system dolnego spalania (drewno, miał, groszek węglowy) system górnego spalania paliwo niskiej kaloryczności. Przy konstruowaniu wymiennika firma kierowała się definicją 3 x t (ang. time, temperature, turbulation).


Komora spalania jest ukształtowana w taki sposób, że w procesie spalania uczestniczy tylko część załadowanego paliwa. Kotły mają stabilną moc, regulowaną poprzez zastosowanie elektronicznego układu sterującego podawanym powietrzem.

 

Spalanie opału


 • Najpierw następuje tzw. odgazowanie paliwa – przy ograniczonym dopływie powietrza wydzielają się lotne składniki.
 • Następnie gazy te ulegają spaleniu w komorze ceramicznej (druga część wymiennika przy udziale wysokiej temperatury oraz powietrza wtórnego,
 • Odbiór energii cieplnej w trzeciej części wymiennika i przekazanie do instalacji grzewczej.

Zalety

 • Regulator kotła. Steruje pracą dmuchawy pompą centralnego ogrzewania , pompą ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej tak , aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa, zapewnić komfort użytkowania oraz wydłużyć żywotność kotła;
 • Sterowanie pracą pompy c.o. Sterownik posiada możliwość dołączenia regulatora pokojowego co zapewnia pracę pomp c.o. tylko wtedy gdy jest ona konieczna, a więc zmniejsza się zużycie prądu elektrycznego oraz energii cieplnej.
 • Sterowanie trzecią pompą. Sterownik umożliwia sterowanie trzecią, dodatkową pompą (ogrzewanie podłogowe lub dodatkowe pomieszczenie z regulatorem pokojowym).
 • Regulacja mocy dmuchawy. Ze względu na wiele uwarunkowań, nie można jednoznacznie określić mocy dmuchawy potrzebnej do danego typu kotła Warmet 200 Ceramik. Moc ta uzależniona jest od czynników takich jak: instalacja kominowa, rodzaj i wilgotność paliwa.
 • Soft Start (miękki start). Funkcja zapewnia wydłużenie żywotności silnika dmuchawy. Jej działanie polega na stopniowym załączeniu mocy dmuchawy.
 • Priorytet ciepłej wody PCW. Bardzo luksusowa funkcja , która zapewnia utrzymanie możliwie stałej temperatury ciepłej wody użytkowej.
 • Przegrzanie kotła. W momencie gdy temperatura wody przekroczy 89°C sterownik przechodzi w tryb alarmowy i w celu jak najszybszego zmniejszenia niebezpiecznej temperatury, załącza wszystkie pompy.